Alchemia pieśni – „Do DNA” w reż. Ewy Kaim na festiwalu iTSelF w Warszawie

zdj. Bartek Warzecha

Zdj. Bartek Warzecha

Główną bohaterką spektaklu dyplomowego Wydziału Wokalno-Aktorskiego krakowskiej PWST „Do DNA” w reżyserii Ewy Kaim jest polska pieśń ludowa. To ona i jej struktura będą stanowić główne tworzywo i treść spektaklu. Warto zatem na początku określić, czym ona w istocie jest. Chodzi tu oczywiście nie tyle o naukową definicję pieśni ludowej, ile o jej istotę i rolę, jaką odgrywała i odgrywa w życiu polskiej wsi. Tadeusz Nowak, wybitny polski poeta nurtu chłopskiego, w „Rzeczy o śladach” pisze o niej tak:

„Może to i prawda, że śpiewanie rodzi się na wiosnę, (…), ale najwięcej pieśni śpiewa się po pierwszym śniegu, (…), kiedy wody krzepną na mrozie i Wielki Wóz na niebie grzęźnie w zaspach. Wówczas rozsupłują się zgrzebne i kolorowe przędze naszych westchnień. Z nich, jak dawniej, tka się na krosnach wszystkie pieśni, jakie są potrzebne duszy ludzkiej (…). Dlatego zima w mojej pamięci łączyła się z kołowrotkiem, na który całymi wieczorami nawijało się nić konopną i lnianą. A przecież śpiewano przy tym nieustannie, wydawało się, że kołowrotek zamiast przędzy nawija na wrzeciono pieśń nuconą w nieskończoność. Gdyby nie było tych pieśni, zima byłaby nie do wytrzymania. Zima była też tą porą roku, kiedy przypominano sobie wszystkie opowieści, bajdy, gadki. Układano z nich chłopską księgę, której się trzeba było uczyć na pamięć, żeby przekazać ją w darze dzieciom i wnukom.”

Ewa Kaim postanowiła po tę właśnie „chłopską księgę” – która na skutek gwałtu, jakiego dokonali na kulturze ludowej komuniści, leżała porośnięta kurzem i zapomniana – sięgnąć, odkurzyć ją i przywrócić światu. Krakowska reżyserka, wraz z dramaturgiem Włodzimierzem Szturcem, przyglądają się dokładnie jednemu jej rozdziałowi – pieśni kurpiowskiej, wykorzystując przy tym prace legendarnego Oskara Kolberga oraz rozdział Puszcza Kurpiowska w zbiorze Pieśni księdza Władysława Skierkowskiego. Scenariusz spektaklu opiera się na głównej osi kompozycyjnej: miłość, wesele, śmierć, uzupełnianej od czasu do czasu różnymi epizodami: wojny, narodzin dziecka, biedy czy doli człowieka. Słowem, niczym w życiu. Bohaterami są – jak to w poezji ludowej – jakiś Jaś i jakaś Kasia, czyli w zasadzie każdy z nas. Z pewnym jednak zastrzeżeniem: celem spektaklu nie jest snucie opowieści czy sam śpiew, ale swoista alchemia pieśni, polegająca na wydestylowaniu z niej, jej istoty, dźwięków i fonemów – duszy, czegoś na kształt „kulturowego DNA”, które składa się z najpierwotniejszych ludzkich emocji: miłości, nienawiści, lęku, bólu, cierpienia, radości, podniecenia, żądzy… Ten „kod genetyczny” ludowej pieśni oraz proces jego destylacji stanie się treścią spektaklu, narzędziami laboratoryjnymi – młodzi aktorzy, zaś naukowcem prowadzącym eksperyment – znakomity muzyk Dawid Sulej Rudnicki. My, widzowie, odegramy tu rolę „mierników”, które wskażą, czy ów alchemiczny proces zakończył się powodzeniem.

Ważny wydaje się już sam początek spektaklu: na scenie po lewej stronie stoi jakaś budowla bez okien, ni to leśny metalowy bunkier, ni to sarkofag, a może… rezonator głosu? Bo nagle słychać mazurzący głos, który wygłasza następujące zdania:

„Ładnie to pan powiedziałeś, no widać, że i głos szkolony i tego, wszystko ładnie tylko wies co… mos takie cus, jo wim… mos takie hmmm… takie cus przez nos, wis? Musis tak puscic ten głos, żeby on sobie poszedł. Tak daleko, daleko. Nie boj się, nie boj. Musis tak to puscic, wies. Tak to pusc, tak to pusc…”

Po tych zdaniach „bunkier/rezonator” się podnosi, z jego wnętrza wydobywają się kłęby dymu oraz piątka młodych aktorów krakowskiej PWST, którzy już do końca nas nie opuszczą. W finale siądą przed nami i powtórzą zachętę, żeby „tak to puscic”. Owo „puscenie” jest tu słowem kluczem. „Puscic” muszą zarówno aktorzy/ wokaliści, żeby dźwięk mógł się z nich wydobywać naturalnie, bez skrępowania, co pozwoli na uruchomienie stosownych w danej sytuacji głębokich emocji, „puscic” musimy też, my widzowie, by zostawić za sobą wszystkie swoje sprawy, rozluźnić się i dopuścić do siebie wszystkie generowane przez spektakl emocje – tylko wtedy będziemy mogli naprawdę poczuć ludową pieśń, wydestylować W SOBIE za sprawą generowanych na scenie emocji jej DNA. Poczuć ją do dna, do głębi, w trzewiach. Oczywiście reakcją powinno być stare, dobre, greckie „katharsis” – znak, że proces przebiegł pomyślnie.

Z tym „pusceniem” wiąże się jeszcze jeden trop interpretacyjny. Wspomniany Tadeusz Nowak w jednej ze swoich „półbaśni”, „Rzecz o duszy” tak opisuje sposób, w jaki można było wyjąć z człowieka jego duszę:

„Duszę z człowieka wywlekało się trochę inaczej, chociaż też za pomocą srebrnego drucika. Musiał on być nieco dłuższy, cieńszy od drucika służącego do wywlekania skrzypcowej duszy i musiał być zrobiony z dziesiątki skradzionej z kościelnej tacy. Zakrzywiało się go na końcu w mały haczyk i gdy człowiek spał, zmorzony utrudzeniem całodziennym w polu, na sianie, pod sadem, podchodziło się do niego boso na palcach i czyhało na jego westchnienie mimowolne. Właśnie w to westchnienie wbijało się srebrny haczyk i ostrożnie, włos po włosie wywlekało z niego duszę. Trzepocącą się na haczyku, mokrą jeszcze od snu, od rozmarzenia, wieszało się na osice, żeby się zeschła na pajęczą nitkę, na pył drobny.”

Nie sposób nie zauważyć, że westchnienie jest przecież pewnego rodzaju „pusceniem”. Wezwanie więc do „puscenia” w tym kontekście byłoby niczym innym, jak wezwaniem do otwarcia duszy, znaleźć wszak fragmenty „genomu pieśni” można tylko tam. Bo DNA pieśni to sama istota ludzkiej duszy.

Spektakl jest znakomity. Młodzi aktorzy: Weronika Kowalska, Dominika Guzek, Agnieszka Kościelniak, Jan Marczewski i Łukasz Szczepanowski tworzą na scenie kosmosy. Ten wielki, przez duże K, a także ten teatralny oraz – tu może najważniejszy (wespół ze znakomitym Dawidem Sulejem Rudnickim) – ten muzyczny. Grają, śpiewają, tańczą, używają instrumentów – czy to harmonii, czy to skrzypiec czy brzucha koleżanki –  a wszystko to na jakimś kosmicznym (znowu przez duże K) poziomie. Scenografia i kostiumy Kaczmarka, choreografia Prusaka, reżyseria i adaptacja Kaim – najwyższej klasy. Ten spektakl to mocny kandydat w rankingach na przedstawienie mijającego sezonu. Spektakl warsztatowo znakomity, energetyczny, głęboki, emocjogenny. I, co ważne dzisiaj – jednakowo poruszający wszystkich, niezależnie od poglądów, sympatii czy opcji politycznych.

Gdybym miał opisać moje wrażenia po spektaklu Ewy Kaim, użyłbym jako metafory fragmentu prozy Wiesława Myśliwskiego:

„Mieliśmy łódkę. Zaciągałem ją czasem, gdzie największe szuwary, wszyscy mnie wołali, wołała matka, wołał ojciec, nie odzywałem się. Leżałem sobie NA DNIE i czułem się, jakby mnie nigdzie nie było. I gdyby pan mnie spytał, czy byłem kiedykolwiek szczęśliwy, to jedynie wtedy.”

 

Błądzenie w ciszy – „Holzwege” w reż. Katarzyny Kalwat na scenie TR Warszawa

holzwege_tr_warszawa_6

„Czasem sobie myślę, gdyby tak komuś udało się zagrać tę ciszę, może to byłaby dopiero muzyka”.
Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli”

Marzenie bohatera „Traktatu” spełnił już dawno amerykański kompozytor John Cage, komponując w 1952 roku utwór 4’33”. Jest to trzyczęściowy utwór muzyczny na dowolny instrument, skomponowany z tacetów – czyli pauz, których użycie oznacza, że w czasie jego wykonania nie są przewidziane żadne instrumenty ani głosy. Mimo, że utwór Cage’a wydaje nam się ciszą – wypełniony jest całą paletą dźwięków, dla człowieka normalnie niesłyszalnych tj. ultradźwiękami, infradźwiękami oraz szumami białymi. Cage poprzez doświadczenia swoje i swoich odbiorców odkrył, że w czasie wykonywania  ”4’33″ docierają do człowieka znajdujące się na progu słyszalności tony, dobiegające zarówno z zewnątrz (trzaski, szmery, stuki, trzaski), jak i od wewnątrz (oddech, praca narządów wewnętrznych, przełykanie śliny). Okazało się, że  - w związku z naturą człowieka, którego układ nerwowy z gruntu nastawiony jest na odkrywanie ruchu, dostrzegając najmniejsze jego przejawy – przedstawienie absolutnej ciszy jest niemożliwe. Cage wprawdzie zapisał w 4’33’’ ciszę, ale my poprzez pracę naszych zmysłów i ich receptorów, nie jesteśmy w stanie jej usłyszeć, gdyż bodźce zewnętrzne i wewnętrzne zakłócają nam jej odbiór.

W jednej ze scen spektaklu TR Warszawa – „Holzwege” w reż. Katarzyny Kalwat – przyjaciel głównego bohatera, nieznanego szerzej polskiego kompozytora Tomasza Sikorskiego, wybitny kompozytor i pianista Zygmunt Krauze gra właśnie utwór Johna Cage’a. Gra go dlatego, że z życiem Tomasza Sikorskiego jest podobnie jak z ciszą w utworze Cage’a. Reżyserka wraz z aktorami próbuje nam „zagrać” życie Tomasza Sikorskiego, do nas zaś należy przeżycie tego „utworu”, doświadczenie go i odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest dotarcie do jego istoty – usłyszenie tej „ciszy/Sikorskiego”. Odwrotnie niż u Cage’a, będziemy tu poddani działaniu bodźców zewnętrznych (zagranych na granicy improwizacji scen z życia kompozytora) oraz wewnętrznych – jego wykonywanych na żywo kompozycji – wynikających nie z naszej natury, lecz z natury badanego „obiektu”. A wszystko po to, żeby na przykładzie bohatera-kompozytora zastanowić się, czy możliwe jest „usłyszenie” wewnętrznej ciszy jakiegokolwiek artysty – co rodzi znacznie szersze, fundamentalne pytanie o zrozumienie sensu życia człowieka w ogóle. Z zestawienia życia Sikorskiego z teorią muzykologiczną Cage’a wyłania się szereg niezwykle interesujących pytań: czy możliwe jest tego sensu „zagranie”? Czy my w ogóle możemy ten sens „usłyszeć”? Jeśli nie, to czy jest to wina „utworu” i jego wewnętrznych zakłóceń czy nas, odbiorców i naszej ludzkiej natury? Na te pytania będą sobie musieli Państwo odpowiedzieć sami po wyjściu z teatru i jest to wielka wartość tego niezwykle ciekawego teatralno-muzycznego performansu.

Jak podaje na swojej stronie internetowej TR Warszawa, Tomasz Sikorski to polski kompozytor „zaliczany do nurtu sonoryzmu i minimalizmu; Warszawiak, cudowne dziecko, syn kompozytora Kazimierza Sikorskiego, stypendysta rządu francuskiego i amerykańskiego, zmarł w 1988 roku w niewyjaśnionych okolicznościach. Jego muzyka, przekraczająca gatunkowe klasyfikacje, nie została doceniona za jego życia. Dopiero w ostatnich latach zaczęto odkrywać jej nowatorstwo, radykalizm i prekursorską siłę”. Z przedstawienia dowiadujemy się, że Sikorski życie miał niezwykle ciężkie – tworzył w cieniu swojego uznanego ojca – kompozytora Kazimierza Sikorskiego, żył w niejasnej relacji ze swoją żoną, z którą rozwiódł się wprawdzie już po roku małżeństwa, ale do końca życia utrzymywał z nią bliskie stosunki, nadużywał alkoholu, w końcu odszedł z tego świata w tajemniczych okolicznościach – była żona znalazła w jego mieszkaniu leżące w stanie rozkładu zwłoki.

W postać Tomasza Sikorskiego wciela się jego imiennik, Tomasz Tyndyk. Właściwie gra on aktora Tomka, który ma zagrać kompozytora Tomasza Sikorskiego. W rezultacie zbieżności imion do końca nie wiadomo, kiedy Tyndyk jest sobą, a kiedy Sikorskim. Ta niejasność stanowi nie tylko fundament wybitnej roli tego niesłusznie zapomnianego aktora, ale też podstawę całej teatralnej koncepcji „Holzwege” (niem. drogi donikąd). Spektakl jest bowiem płynnym, dramaturgicznym kolażem scen z życia Sikorskiego oraz zmagań artystów, pracujących nad tymi scenami w warszawskim teatrze. Kolaż ten opierając się częściowo na aktorskiej improwizacji, przyjmuje postać jakiegoś niezidentyfikowanego sądu nad kompozytorem i jego losem, w którym Jan Drawnel bierze na siebie rolę prokuratora, a Sandra Korzeniak – obrońcy. Świadków w tym quasi-procesie jest dwóch: to prawdziwy przyjaciel Tomasza Sikorskiego, Zygmunt Krauze oraz muzyka bohatera. Koncepcja ta, sama w sobie niezwykle interesująca i emocjogenna, kuleje niestety w scenach twórczych aktorskich zmagań z życiem kompozytora. Papierowe, pełne szkolnej egzaltacji dialogi, naruszają swoimi „szumami i trzaskami” materię kompozycyjną wykonywanego „utworu”. Do dziś zastanawiam się, czy to kwestia tekstu Marty Sokołowskiej czy improwizacyjnego charakteru spektaklu, aczkolwiek, jeśli nawet to improwizacja, to należy pamiętać, że ją też należy w jakiś sposób okiełznać, bo gdy wymknie się spod kontroli potrafi narobić w spektaklu wiele złego. Nie pomaga też zestawienie sztuczności tych wywodów z naturalnością, prawdą i charyzmą Zygmunta Krauzego.

Na szczęście te „szumy i trzaski” przerywa raz po raz Tomasz Tyndyk, wprowadzając na scenę czysty ton i głęboką prawdę przeżycia. Bo rola jego jest znakomita. Skupiony, poważny – to tłumiący w sobie emocje, to wybuchający, z pełnym aktorskim poświęceniem obnaża bezsensowność walki aktora/człowieka o odnalezienie w sobie prawdy o drugim człowieku, którego ma grać, który ciągle go zaskakuje i nieustannie mu się wymyka. W pewnym momencie pojawia się w Tyndyku jakaś konwulsyjność, jak gdyby aktor znalazł poprzez swoją ludzką prawdę drogę do Sikorskiego, na co ten drugi, tracąc poczucie bezpieczeństwa, reaguje, niczym zły duch w egzorcyzmowanym ciele – rzuca się, rozpaczliwie broniąc swojej tajemnicy. Ta dwoistość jego roli magnetyzuje, rozszerzając kosmos spektaklu również w wymiarze pionowym. Kosmos, w centrum którego niezłomnie i twardo tkwi Sikorski – kompozytor, artysta, człowiek. Ostatnim elementem tej całości – oprócz niezwykłej prawdy i uczciwości Tyndyka – staje się ascetyczna, piękna muzyka bohatera.

Mimo dramaturgicznej słabości spektaklu udało się Katarzynie Kalwat stworzyć niezwykle interesujące przedstawienie. Jego siłą są przede wszystkim nośna i ciekawa idea, Zygmunt Krauze, muzyka Sikorskiego oraz świetna rola Tyndyka. Co ciekawe – przedstawienie to, powstałe na peryferiach głównego teatralnego nurtu TR Warszawa – okazało się najciekawszą propozycją sceny na Marszałkowskiej od wielu miesięcy. Grzegorzowi Jarzynie życzę przede wszystkim, żeby udało mu się wreszcie ruszyć okręt TR Warszawa z mielizny, na której jakiś czas temu osiadł. Spektakl Kalwat zdaje się w tej sytuacji upragnionym, świeżym powiewem.